Podejmowanie decyzji

Jedną decyzję podejmuje się latami…
Inną decyzję podejmuje się w sekundę…

Która z tych decyzji jest lepsza?

Każda z nich jest tak samo dobra, bo każda dotyczy ściśle określonego czasu i dojrzałości człowieka…