Modlitwa o ducha miłości

Uczyń mnie Panie narzędziem Twego pokoju,
abym miłował, gdzie panuje nienawiść,
abym przebaczył, gdzie jest obraza,
abym łączył, gdzie jest kłótnia i zwada,
abym mówił prawdę, gdzie jest fałsz,
abym niósł wiarę, gdzie jest zwątpienie,
abym wzbudzał nadzieję, gdzie dręczy rozpacz,
abym rozpalił światło, gdzie panuje mrok,
abym wniósł radość, gdzie nęka troska.

Spraw abym nie szukał pocieszenia, lecz innych pocieszał,
abym nie tylko pragnął zrozumienia, ale żebym innych zrozumiał,
abym nie szukał miłości własnej, ale miłował drugich.

Albowiem kto daje, ten otrzymuje,
kto nie szuka Swego, ten odnajduje,
kto przebacza, temu zostanie przebaczone,
bo umierając rodzimy się do życia wieczenego

św. Franciszek z Asyżu