A gdy spotkasz Kapłana

A gdy spotkasz Kapłana co wyda się człowiekiem zagubionym w swoim powołaniu, nie narzekaj. Uklęknij, weź do ręki Różaniec św. i módl się za niego, aby miał siłę wytrwać do dnia śmierci w swoim wymagającym i trudnym powołaniu.

Nie narzekaj, bo to od rogatego. Módl się!, bo to ku Bogu prowadzi.