Cel Mojego życia?

Jaki jest cel Mojego życia: życie, śmierć czy też życie po śmierci (życie wieczne)?

“W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».” (Łk 13,1-5)

Dlaczego w moim życiu nie miałoby się jutro pojawić Tsunami, czyżbym był lepszy od tych, których ono dotknęło? Nie! Mogę z tego dramatu zaczerpnąć mądrość i zadbać o to, aby każdy nowy dzień, był dla mnie dniem radości, nadziei i ufności w życie wieczne, niezależnie od tego kiedy Pan mnie powoła do siebie.