św. Józefie

św. Józefie patronie spraw trudnych i spraw wszelkich – módl się za nami!