Mistyk

Mistyk to taki człowiek, który prostymi słowami mówi o pięknie Boga. Mistyk nie chowa się za kwiecistymi słowami, bo one i tak są marnością, wobec Nieskończonego Miłosierdzia Boga.