LSD i obłuda

LSD kłamało, kłamie i kłamać będzie. Obłuda daty wyborczej naczelnym hasłem tej formacji.