Pytają mnie o listy

Pytają mnie o listy, pytają mnie o zdanie…

Dla mnie obecnie, najważniejszy jest pierwszy list św.Jana Apostoła i te słowa:

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
    to samych siebie oszukujemy
    i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
    [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
    odpuści je nam
    i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
    czynimy Go kłamcą
    i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
    żebyście nie grzeszyli.
    Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
    mamy Rzecznika wobec Ojca –
    Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną
    za nasze grzechy,
    i nie tylko nasze,
   lecz również za grzechy całego świata.

(1J 1,8-2,2)