s. Łucjo módl się nami

Dziś dzień radości i pożegnania doczesnego śp. s. Łucji.

s. Łucjo módl się za nas i za Świat cały.