Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu

Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata.

Jutrznia Wielki Piątek
Męki Pańskiej