Słuchanie

Wierni przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Jednak z tym słuchanie słuchaniem, jest jak w przypowieści o siewcy, który rzuca ziarno w ziemię: jedno przyniesie plon stokrotny a inne obumrze…

Wierni przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Znacznie trudniej przychodzi im odkrywanie tego co Papież już powiedział, i realizowanie przesłania Ewangelii, które wypływa z każdej homilii Papieża.

Wierni – ja i Ty – przywykli do słuchania mądrych słów Papieża. Brakuje nam wejścia na poziom Ducha i wsłuchania się w najważniejsze przesłanie tego pontyfikatu:

Nie lękajcie się! Bóg jest miłością!

Mocny Duchem Papież ukazuje głębię tych słów, co więcej odkrywa przed nami Tajemnicę, że to Dusza panuje nad schorowanym ciałem…

Jakaż musi być wiara następcy św.Piotra, gdy na przekór niemocy staje pośród nas i daje świadectwo słów

Bóg jest miłością!

, tak jak pod koniec swojego życia czynił św.Jan Apostoł…

Czas odejść od pożądliwości dużej ilości słów wypowiadanych przez Papieża i na powrót odkryć prostotę słów Ewangelii.