Ugięcie papieru

Nigdy o tym nie pamiętam, więc ku pamięci 🙂

Ugięcie papieru.

Zbyt duże ugięcie papieru może powodować zwiększaną liczbę zacięć. Dostęp do papieru o małym ugięciu oraz odpowiedniej wilgotności spowoduje znaczący wzrost sprawności kopiarki.

Papiery Rank Xerox są produkowane z zachowaniem jednolitego kierunku ugięcia dla wszystkich arkuszy w ryzie. Papiery tak konfekcjonowane będą pracować bardzo dobrze pod warunkiem właściwego załadowania do tacy.

Na każdej ryzie papierów Rank Xerox znajduje się nalepka identyfikująca jego rodzaj. Na tej nalepce wydrukowana jest również strzałka wskazująca zewnętrzną stronę łuku ugięcia arkusza. Strona wskazana strzałką jest stroną na której powinien być drukowany obraz dokumentu.

Gdy na opakowaniu ryzy papieru nie ma oznaczeń strony wypukłej, można to określić w prosty sposób.

Należy wyjąć z ryzy kilkadziesiąt arkuszy i przytrzymać je wzdłuż krótszej krawędzi tak, aby papier zwisał swobodnie w dół. Łatwo będzie zauważyć, że jedna lub obie dolne krawędzie arkuszy będą się zwijać do środka. Jest to strona wewnętrzna łuku. Strzałka na opakowaniu, gdyby była, powinna wskazywać stronę przeciwną.

cyt za Świat Drukarek – O papierach