Opatrzność Boża zadaje

Naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach. Sam musi odnosić zwycięstwo, które Opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów.

Jan Paweł II – Warszawa 17 czerwca 1983

Amen