Unikać powierzchowności

DEKRET o zasadach upamiętniania osoby
Ojca Świętego Jana Pawła II

Ostanie dni związane z chorobą i śmiercią Jana Pawła II zaowocowały w naszej Ojczyźnie wielkimi duchowymi przeżyciami stanowiąc dla nas narodowe rekolekcje. Z całą pewnością atmosfera ta będzie nadal trwać, niosąc dla Kościoła wielką szansę utrwalania wartości, które przez lata swojego pontyfikatu przekazywał nam Jan Paweł II.

Podejmując nowe inicjatywy, musimy unikać działań nieprzemyślanych i powierzchownych. Naszą wierną pamięć o Ojcu Świętym wyraźmy przede wszystkim przez zgłębianie Jego nauczania oraz działania duszpasterskie i charytatywne naznaczone papieską wizją “nowej wyobraźni miłosierdzia”. Piękniej uczcimy pamięć zmarłego Papieża przez tworzenie kuchni dla ubogich, świetlic dla dzieci, hospicjów dla chorych czy młodzieżowych ośrodków kultury im. Jana Pawła II, niż przez zwykłą zmianę nazwy ulic. Ośrodki, które chciałyby wyrazić swą pamięć przez wzniesienie pomnika, muszą wcześniej uzyskać zatwierdzenie ze strony Archidiecezjalnej Rady do Spraw Dóbr Kultury oraz Wikariusza Biskupiego do Spraw Kultury. Wybierając projektantów ewentualnego pomnika należy definitywnie wykluczyć osoby, których nazwiska kojarzą się z dziełami sławiącymi środowiska walczące z wiarą religijną. Należy też dołożyć wszelkich starań, aby projekty uwzględniały prawdziwe walory artystyczne i niosły ze sobą duchowe przesłanie.

+Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI