partia “wybrana”

Według siebie samej, pewna partia w Polsce stała się “narodem wybranym“, bo “radio wybrane” już mamy od lat…

Poniższe cytaty, brzmią prawie jakby zapisano je w odległym Starym Testamencie, a Nowy Testament i prawda o Miłosierdziu Bożym nigdy nie została objawiona: “niech nas Bóg prowadzi“, “w imię Boga musimy wygrać wybory“, “z pomocą Bożą obronimy złotego“.

Usunąłem nazwiska mówców, jak i nazwę partii, aby ograniczyć spam, zwolenników tychże wybitnych tworów intelektualnych!