Wielbi dusza moja Pana

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
    Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
    Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
    Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
    nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
    Strącił władców z tronu,
    a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
    Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
    pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
    Chwała Ojcu i Synowi,
    i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.