Zmiany

Człowiek zmienia się przez całe życie, o ile chce pracować nad sobą.