Banki

Banki dzielą się na takie, w których:
– drzwi otwierają się na zewnątrz i pozwalają klientowi wyjść na wolność,
– drzwi otwierają się do wewnątrz skutecznie uniemożliwiając ucieczkę od prowizji,
– drzwi rozsuwają się zdradliwie, odbierając prawo do pociągnięcia za klamkę.

Tak bardzo chciałbym móc, chociaż za klamkę pociągać w banku.