Poszerzanie serca

Serce może poszerzać się ku nieskończoności, wybór należy do nas.