Nachylić ucho ku mądrości

Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz
i zachowasz u siebie wskazania,
ku mądrości nachylisz swe ucho,
ku roztropności nakłonisz swe serce,
tak, jeśli wezwiesz rozsądek,
przywołasz donośnie rozwagę,
jeśli szukać jej poczniesz jak srebra
i pożądać jej będziesz jak skarbów –

to bojaźń Pańską zrozumiesz,
osiągniesz znajomość Boga.
Bo Pan udziela mądrości,
z ust Jego – wiedza, roztropność:
dla prawych On chowa swą pomoc,
On – tarczą żyjącym uczciwie.

On strzeże ścieżek prawości,
ochrania drogi pobożnych.
Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość,
i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę,
gdyż mądrość zagości w twym sercu,
wiedza ucieszy twą duszę.
Rozwaga pilnować cię będzie,
roztropność na straży twej stanie.

(Prz 2,1-11)