Rodzaje remontów

Są dwa rodzaje remontów: remont pozorny i gruntowny. W remoncie pozornym odnawia się tylko to, co jest widoczne dla oka. Natomiast w remoncie gruntownym szuka się tego co dla oka jest niedostrzegalne.

Czas remontu pozornego uzależniony jest od oświetlenia w pokoju – im ciemniej tym szybciej 😉
Czas remontu gruntownego jest nieograniczony, zawsze można coś nowego do remontowania znaleźć…

… i tak to u nas trwa 🙂