Spowiedź święta

Spowiedź święta to miejsce, w którym Sakramentalna łaska pozwala na nowo zbliżyć się człowiekowi do Boga – poprzez oczyszczenie z grzechu… Jezus był podobny nam we wszystkim, oprócz grzechu!” Dlatego aby się do niego upodobnić człowiek musi podjąć walkę z grzechem.

Dwa teksty poruszają mnie dzisiaj…
1. I nie wódź nas na pokuszenie
2. Rozwiedzeni: głód Komunii

Gdzie jest ta granica, poza którą egoizm człowieka zaczyna oddalać od Boga, zamiast pozornego przybliżania…

Jak dokonać właściwego wyboru i nie utracić umacniającej mocy Sakramentów Świętych… inaczej cóż mogłoby nas słabych i grzesznych umacniać?

Przyjdź Duchu Święty i oświeć nas Bożą mądrością, abyśmy każdego dnia dobrze wybierali, aż do śmierci, i abyśmy doszli do bram Raju na spotkanie Pana. Amen