Błądzimy i poszukujemy

“Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?”

(Iz 63,17)

Błądzimy i poszukujemy, ale czy będziemy wytrwali w poszukiwaniach?
Błądzimy i poszukujemy, ale czy chcemy otworzyć nasze serce?
Błądzimy i poszukujemy, ale czy wiemy dokąd chcemy podążać?