Pismo Święte jest Drogowskazem!

“Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.”

(Iz 56,1-2)

Drogowskaz ukazuje Drogę człowiekowi grzesznemu.
Drogowskaz pozwala po upadku iść dalej ku dobru.
Drogowskaz zawraca z błędnego wyboru.

Pismo Święte jest Drogowskazem!