Słudzy weselić się będą

“Oto moi słudzy jeść będą, a wy będziecie łaknąć. Oto moi słudzy pić będą, a wy będziecie cierpieć pragnienie. Oto moi słudzy weselić się będą, a wy będziecie wstyd odczuwać.”

(Iz 65,13)

św.Józef opiekun Świętej Rodziny – wzór sługi, wzór ojca i wzór odważnego pobożnością człowieka.