“Tak mówi Pan”

“Tak mówi Pan: «Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko – wyrocznia Pana.”

(Iz 66,1-2)

Jak się przygotować na spotkanie z Panem, pieniądze gromadzić czy dzielić się miłością z bliźnimi?
Jak się przygotować na spotkanie z Panem, trwając na modlitwie czy goniąc za kolejnymi katolickimi wielkimi imprezami?
Jak się przygotować na spotkanie z Panem, ubrać strój weselny czy zwykłe ubranie codzienne?