media kościelne

W związku ze znanymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas spotkań z dziennikarzami przy okazji zawarcia paktu stabilizacyjnego, informuje się, że uczestniczące w nich media wiązane z Kościołem nie działały w jego imieniu. Poczynania te nie były konsultowane z żadnym gremium statutowym KEP. W tym kontekście przypomina się również treść Komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 9 stycznia br.

Konferencja Episkopatu Polski zawsze opowiadała się za jednakowym dostępem wszystkich mediów do informacji dotyczących życia publicznego. Wobec zaistniałej sytuacji raz jeszcze prosi wszystkich polityków działających z mandatu społecznego, o solidarną współpracę w trosce o Polskę i jej obywateli, przedkładając dobro wspólne nad interesy osobiste i partyjne.

Komunikat Biura Prasowego KEP

4 thoughts on “media kościelne

 1. *:-)*

  Chuck Norris widział podpisanie paktu stabilizacyjnego przed Radiem Maryja i TV TRWAM…… 😀 😀 😀

 2. *:)))))))*

  Wszędzie ten Chuck Norris, boję się otworzyć lodówkę. Chuck jak Lenin – wiecznie żywy! 😉

 3. *Hehhh*

  Też mnie to denerwuje… ale napisałem cytat, który gdzieś opujblikował mój kumpel, by rozładować atmosferę polityczno-RYDZOWĄ 😀

 4. *Pracuję nad projektem nowej preambuły do Konstytucji RP.*

  Pomożecie? Na razie naskrobałem tyle:

  Wcielając w życie wiekopomne wskazania Paktu Stablilizacyjnego z 2 lutego 2006 r. i rozwijając jego zasady programowe, władza Kaczorowa – dzięki ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego, w walce z zaciekłym oporem rozbitków starego ustroju postkomunistyczno-liberalno-żydomasońsko-aksamitnokapeluszowego – dokonała wielkich przeobrażeń społecznych. W wyniku walk i przemian politycznych obalona została władza skorumpowanych postkomunistów i liberałów Okrągłego Stołu, utrwaliło się państwo Prawdziwej Demokracji, kształtuje się i umacnia nowy ustrój społeczny, odpowiadający interesom i dążeniom najszerszych mas narodu.

  Zasady prawne tego ustroju ustanawia Konstytucja Czwartej Rzeczypospolitej Obojga Kaczorów.

  Podstawę obecnej władzy w Polsce stanowi sojusz partii o Wysokich Standardach Moralnych. W sojuszu tym rola kierownicza należy do Rodziny Radia Maryja jako przodującej klasy społeczeństwa, opierającej się na tradycyjnym dorobku polskiego i
  katolickiego ruchu patriotycznego.

  Wypełniając wolę Narodu Polskiego i zgodnie ze swym powołaniem – Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwala uroczyście niniejszą Konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą Naród Polski i wszystkie organy władzy Narodu kierować się winny w celu:

  umacniania państwa jako podstawowej siły, zapewniającej najpełniejszy rozkwit Narodu Polskiego, jego niepodległość i suwerenność,

  przyśpieszania rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Ojczyzny oraz wzrostu jej sił,

  pogłębiania uczuć patriotycznych, jedności i zwartości Narodu Polskiego w walce o poszanowanie Wartości Chrześcijańskich, dalsze polepszenie stosunków społecznych, o całkowite zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, o urzeczywistnienie Królestwa Kaczorowego na Ziemi i o pobudzenie przyrostu demograficznego Polaków.

Comments are closed.