prokuratura po radziecku

instytucja prokuratora jako strony jest reliktem systemu radzieckiego (Wesołość na sali), który był wprowadzony w Polsce konstytucją z 1952 r. i został usunięty ze wszystkich ustaw, również z ustawy o prokuraturze, niestety, został jeszcze w KPA. Tak że zgodnie z prawem radzieckim prokurator będzie uczestniczył w postępowaniu komisji nadzoru bankowego.

prof. Wierzbowski komentarz do KPA

W miarę rozwoju bankowości i jej koncentracji w niewielu instytucjach banki ze skromnych pośredników wzrastają do roli wszechpotężnych monopolistów rozporządzających prawie całym kapitałem pieniężnym, jak również większą częścią środków produkcji i źródeł surowców w danym kraju, w całym szeregu krajów. Drobne banki zostały wyparte przez wielkie, spośród których 9 koncentruje prawie połowę wszystkich wkładów, ale nie wzięto tu jeszcze pod uwagę wielu rzeczy, np. przeistoczenia się szeregu drobnych banków w faktyczne oddziały wielkich banków, o czym będziemy mówić poniżej.

Włodzimierz Ilicz Lenin – Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu
Data publikacji: styczeń-czerwiec 1916r.
cyt. za Hanna Gronkiewicz-Waltz sejm V kadencji
posiedzenie plenarne 14 marca 2006r.

Zastanawiam się czy jest choć jeden inswestor zagraniczny, który jest w stanie zrozumieć obecność prokuratora, który jest przedstawicielem ministra sprawiedliwości czyli Rządu na obradach niezależnego organu Państwa, jakim jest KNB. Próbuję sobie wyobrazić prokuratora uczestniczącego w takim spotkaniu w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech i … pustka, nie potrafię sobie tego wyobrazić.

Polska państwo poradzieckie, woli się ośmieszać w oczach świata i na wniosek prokuratorów = Rządu blokować decyzję niezależnego organu Państwa. Być może Rząd wymusi na Unicredito powtórzenie decyzji SEB (bank BOŚ) o odsprzedaniu i renacjonalizacji banku BPH, być może. Na szczęście ja z tym bankiem nie mam do czynienia, podobnie jak nikt z rodziny. Z drugiej strony, jakiż inwestor będzie ryzykował długoletnią inwestycje, skoro w każdej chwili Rząd RP może wymusić na nim zakończenie inwestycji poprzez instrumentalne korzystanie z prawa.

“Ciemny Naród to kupi” powiedział poseł PiSu, teraz pozostaje czekać na potwierdzenie, że to ciemny Naród albo myślący Naród!