listy Polaków

Piękny list! Wielkiego Polaka do Wielkiego Polaka!

Kraków, 12.03.2006

W. Szanowny
Pan Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz
Prezes NBP

Szanowny Prezesie, Drogi Leszku!

Przyjmij ode mnie wyrazy pełnej solidarności i wsparcia w prowadzonym przez Ciebie dziele obrony niezależności systemu bankowego. Próba opanowania i podporządkowania sobie przez osoby sprawujące dzisiaj w Polsce władzę organów Państwa mających gwarantować bezpieczeństwo obywateli jest dla Polski groźna. Stanowi niebezpieczeństwo dla demokratycznego państwa prawa i nosi cechy próby zbudowania systemu autorytarnego. Można to zaobserwować nie tylko w systemie bankowym, ale także w usiłowaniach zdobycia wpływu na sądownictwo i uczynienia z sędziów funkcjonariuszy jednolitej władzy państwowej opanowanej przez jedną opcję polityczną. Twoje wystąpienie sejmowe, w skrajnie trudnych warunkach, było dowodem, jak bardzo leży Ci na sercu praworządność i dobro Polski. Ubolewam, że Ty, któremu Polska tak wiele zawdzięcza, musisz znosić od ludzi małych i podłych tyle przykrości.

Z wyrazami szacunku i serdecznym uściskiem dłoni.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
(wybitny prawnik,
były prezes Trybunału Konstytucyjnego,
były rzecznik praw obywatelskich)

One thought on “listy Polaków

Comments are closed.