Dobrobyt

Jest dobrze, będzie lepiej, a w ogóle końca dobrobytu nie widać.

Giełda rośnie, złotówka do $ i € umacnia się, czyli ostatnie wydarzenia – odwołania ministra finansów – umocniły nasz Rząd i Gospodarkę.

Za chwilę okaże się, że odwołanie Premiera po dwakroć zdynamizuje Gospodarkę i złotówkę, naprzód rządzący – niech Gospodarka rozkwita ;-)))

PS
A za miesiąc zobaczymy zdziwione miny wyborców, którzy będą zdziwieni kolejnym zjazdem na giełdzie i spadkiem złotówki.