Naucz mnie, Panie

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twego Prawa.
Nie odbieraj moim ustom słowa Prawdy,
bo ufam Twoim wyrokom.

(Ps 119)