Bieda

Znaczna część Polaków żyje w biedzie, biedzie wszelkiego charakteru i zabarwienia. Rozwiązanie problemu jest bardzo trudne i wymaga dużo czasu. Cóż więc robi władza, aby ludzi porwać za sobą i odwrócić uwagę od biedy?

Władza wzorem Cezara ogłasza Igrzyska. I tak oto, naczelny dwugłowy Imperator ogłasza lustracyjne Igrzyska. Tłuszcza pcha się do pierwszych teczkowych rzędów, by poznać wszystko co tylko zapisano. Główna dyscyplina Igrzysk to rozprawa teczkowa w trzech odsłonach. Tłuszcza bacznie śledzi kciuk naczelnego dwugłowego Imperatora. Gdy kciuk unosi się ku górze, wtedy Tłuszcza krzyczy “jego/jej teczka została sfałszowana!”. Gdy kciuk opada ku dołowi, wtedy Tłuszcza dopada skazanego i roznosi go w pył nie bacząc na ziarno Prawdy.

W ostatnich dniach naczelny dwugłowy Imperator zarządził wprowadzenie nowej dyscypliny igrzysk, jej robocza nazwa brzmi: “Delegat żywy stąd nie wyjdzie”…

a ja siedzę na wsi i tak sobie myślę, że wolałbym posłuchać zmagań Apollina z Marsjaszem!