Nie dzielmy

Tyle razy słyszeliśmy o Polsce solidarnej. Nie łudźmy się, że ktoś – polityk lub ekonomista – stworzy ją dla nas bez naszego udziału. Polska solidarna zaistnieje tylko wtedy, jeśli my sami nauczymy się być solidarni.

[…]

Trzeba odejść od podziału na “bogatych” i “biednych”. Nie ma człowieka, któremu by czegoś nie brakowało, i nie ma człowieka, który by nie miał nic do ofiarowania.