Cyborg w akcji

Przed chwilą Cyborg – przemówił na wizji, spikerka nazwała to wystąpieniem…

Ludzie wypowiadając zdania stosują różnorodną melodykę.

Cyborg zastosował melodykę szczekaczki, nie wiem dlaczego, ale to wystąpienie najbardziej mi przypominało wyszczekane słowa z grudniowej niedzieli, gdy nie obejrzałem teleranka.

PS
1. Gdzież ci spece od PR, którzy w tak podstawowych sprawach rozwalają przemówienie boss’a.
2. Patos ostatnich zdań w amerykańskim stylu, niestety w Polsce nie do końca trafia do przełyku, a co dopiero do serca.