Zmienimy reguły gry

Główna myśl ostatnich wyborczych dni.
“Pamiętaj! Startujemy w równej walce, ale jeśli tylko odważysz się wygrać, to zmienimy reguły gry!”