Kochać prawdziwie

Kto kocha prawdziwie, ten żyje uczciwie.

Kto żyje uczciwie, ten kocha prawdziwie.

1 thought on “Kochać prawdziwie

Comments are closed.