Droga do władzy

Dla jednych “Droga do władzy” prowadzi poprzez poznawanie świata i służbę drugim, w pełnym poszanowaniu wiedzy i mądrości innych.

Dla drugich “Droga do władzy” prowadzi przez eliminację tego co nie znane, włącznie z eliminacją z życia publicznego osób mądrzejszych od siebie.