Miłość

“Miłujcie się wzajemnie” to słowa, które budzą mnie o świcie.

“Precz z …, Odebrać im przywileje …., Zamknąć ich w więzieniu” to słowa, które w chwilę po obudzeniu dobiegają z ust polskich polityków.

“Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.” to słowa, które napełniają mnie po krzyku polityków jeszcze większym spokojem.