Knajactwo a słownik

Nie rozumiejąc – po raz kolejny – o czym pierwszy rozmawia do mnie, sięgnąłem po Słownik Języka Polskiego, ale tutaj pustka… sięgnąłem po Słownik Wyrazów Obcych, także pustka. Dopiero Inny Słownik Języka Polskiego Mirosława Bańko zawiera objaśnienie tego słowa.

Cyt. za pwn.pl
pyt.: Czy znane jest Państwu słowo knajactwo i co ono oznacza?
odp.: Słowo knajacki jest już obecne w słownikach, np. w Innym słowniku języka polskiego PWN, niedawno wydanym. Knajactwo to wyraz pochodny o regularnym znaczeniu (można by powiedzieć, że knajactwo to knajacki język, styl, knajackie zachowanie). Zapraszamy więc do Innego słownika!
— Mirosław Bańko

pyt.: Proszę o podanie znaczenia słów knajactwo i tromtadractwo.
odp.: Knajactwo to zachowanie charakterystyczne dla ludzi z marginesu społecznego, tromtadractwo to krzykliwe głoszenie jakichś poglądów, zwłaszcza politycznych, lub wzniosłych haseł pozbawionych treści. Inny słownik języka polskiego PWN zanotował słowa pokrewne – knajacki, tromtadracja.
— Mirosław Bańko

Z tej definicji słowa wynika, iż każdy kto nie jest z partią pierwszego, jest człowiekiem z marginesu społecznego, czyli jakieś 72% społeczeństwa jest na marginesie, a nie owo 28%. To jakaś nowa myśl o jądrze, które jest mniejsze od elektronu krążącego po orbicie.

2 thoughts on “Knajactwo a słownik

  1. Dziękuję za link 🙂

    Zaskakujące, w serwerowych statystykach też jak widzę knajactwo rządzi 😉

Comments are closed.