Magnificat a sprawa polska

Niepokój w sercu budzi kłamstwo, które wypowiadają usta polityków, a nawet duchownych.
Niepokój w sercu budzi obłuda, która ogarnia partie polityczne i rządzących państwem.

Pokój w sercu budzą słowa Magnificat:

On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Bóg jest niezmienny!
A człowiek powinien pamiętać, że sam nie jest bogiem!
Jeśli człowiek ma się za boga, to jest mu już bardzo blisko do upadłego anioła.