u Boga

Trzeba być ubogim, aby zostać ubogaconym.
Trzeba być ubogaconym, aby pokochać ubóstwo.
Trzeba być u Boga aby zrozumieć ubogość, ubóstwo i ubogacenie.