Cisza pustyni

Cisza pustyni to dar poznania Boga. Tam człowiek może zaprzestać rozbiegania myśli, wokoło piasek i brak wody. Tam człowiek odkrywa, że kontemplacja Boga jest kontemplacją życia.