“Niekompetentne dyplomatołki”

Nie wierzcie frustratom czy dewiantom psychicznym, którzy swoje problemy psychiczne odreagowują na narodzie […] Ja chcę umrzeć w kraju wolnym i stabilnym! Kategorycznie wypraszam sobie lżenie Polski przez niekomepetentnych członków rządu, niekompetentnych dyplomatołków!

Profesor Władysław Bartoszewski
29 września AD 2007 Kraków

2 thoughts on ““Niekompetentne dyplomatołki”

  1. Prof. Bartoszewski jest moim autorytetem moralnym. To inteligentny człowiek! Jego wypowiedzi są bardzo mądre i oryginalne.

Comments are closed.