Chrzest

Chrzest Pana Jezusa jest pięknie upamiętniony w liturgii Kościoła, jutro będziemy go przeżywać całą rodziną na Mszy św.
Chrzest nasz własny i naszych dzieci to także daty szczególne, bo zapoczątkowujące naszą drogę do Nieba, hm… czy aby w pewnym sensie nie jest to data ważniejsza od daty urodzin?

Trudne pytanie.