Proste rozwiązania

Proste i zarazem najlepsze rozwiązania wymagają prostoty serca, a nie prostoty zachowań!