Pierwszy kwietnia

Wg Kaznodziei z Jasnej Góry, który odprawiał o świcie Mszę św. transmitowaną przez Radio Jasna Góra, dzień pierwszy kwietnia to piękny dzień, dzień rocznicy ślubów lwowskich Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656r.). W ów dzień król Jan Kazimierz ogłosił Maryję z Jasnej Góry Królową Polski i oddał w jej opiekę Polskę.

Wg pewnej posłanki, dawnej spikerki innego radia…, dzień pierwszego kwietnia to dzień narodzin Judasza, co ma jej zdaniem bardzo wielkie znaczenie w tradycji chrześcijańskiej.

I tak w pięknie Wielkanocnej radości pozostaje pytanie bez odpowiedzi, co wybrać drogę Nadziei i Dobrej Nowiny, czy też drogę szukania zła pośród dobra za wszelką cenę.

Osobiście wybieram śluby Jana Kazimierza 🙂