Kłamstwo

Kłamstwo jest początkiem zagubienia w życiu człowieka.
Kłamstwo ukazuje nowe horyzonty i prowadzi ku przepaści.
Kłamstwo rozleniwia człowieka i prowadzi do samo-uzależnienia.

Prawdomówność jest wymagająca i prowadzi ku odwadze mówienia Prawdy zawsze, nawet wtedy gdy prowadzi to do najwyższej ceny życia. Z prawdomówności rodzą się Święci!

2 thoughts on “Kłamstwo

  1. Tak.

    Wyobraziłem sobie to kłamstwo jako ojca kłamstwa czyli diabła, i rzeczywiście tylko mając świadomość jego istnienia i obecności, oraz unikając zbliżania do niego, idziemy ku Prawdzie.

    Natomiast zapominając o tym, że kłamstwo istnieje, co więcej, że może wypływać z naszych ust, tworzymy sobie wizję pozornej prawdy, która w rzeczywistości jest zanurzona w kłamstwie.

Comments are closed.