Wiara

Wiara to przekonanie, że Prawda zawsze Zwycięża!
Wiara to poznawanie drogi Prawdy ku Życiu!
Wiara to umiejętność bolesnego spadania z konia, i równoczesnego pokornego zagłębiania się w Prawdzie i Życiu!

św.Pawle w dniu swojego nawrócenia – módl się za nami!