Specjalista d/s mediów

W chwili przełączania kanałów w TV – szukałem przyczyny czarnego ekranu (burza) – zauważyłem, że w dzienniku TVP występuje ten sam specjalista d/s każdego tematu, co w TVN.

Niby TVP i TVN są odmiennymi telewizjami, a jednak specjalista ten sam…

Czekam na nowego specjalistę d/s mediów, który będzie tłumaczył dlaczego potrzebny jest specjalista d/s każdego tematu, dlaczego specjalista d/s każdego tematu ma tytuł naukowy i dlaczego specjalista d/s każdego tematu posiadając tytuł naukowy wypowiada się na poziomie zgoła odmiennym od powszechnie przyjętego poziomu prostoty i jasności wyrażania myśli i nosi znamiona wyraźnego rozdwojenia osobowości.