Lot i Nowy Jork

Podczas czytania najpiękniejszej księgi Świata można odnieść wrażenie, że wydarzenia w niej zawarte, to odległa przeszłość, przynajmniej jakieś 2k lat temu.
Podczas czytania najnowszych wiadomości ze Świata można odnieść wrażenie, że wydarzenia podawane jako nowinki, to w rzeczywistości odległa przeszłość.
Zastanawiam się jakiego miasta użyłby autor opisujący ucieczkę Lota z miasta: Nowego Jorku, Paryża, Warszawy…